Qeydiyyatdan keçməmisiniz?

Adi qeydiyyat

Adi qeydiyyatdan keçən oxucular yalnız kitab oxuya biləcəklər. Bu qeydiyyat növü üçün aşağıdakı sualları cavablandırmaq kifayətdir. Daha geniş istifadə imkanları üçün “Tam qeydiyyat” şərtlərini oxuyun.

 

Tam qeydiyyat

Tam qeydiyyatdan keçən oxucuların istifadə imkanları geniş olacaq: kitab oxuyacaq, şərh yazacaq, oxuduqları kitabların reytinqini müəyyən edəcək, bəyəndikləri kitabları “işarələyə” biləcək və oxuduqları kitablar haqqında statistik məlumatları görə biləcəklər.

QEYDİYYATDAN KEÇİN
Site by One Studio